Σάββατο, 30 Μαΐου 2020

Επαναλειτουργία του σχολείου μας


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αγαπητοί γονείς,

Όπως ήδη γνωρίζετε, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα το σχολείο θα επαναλειτουργήσει με στόχο την επανένταξη των μαθητών στην μαθησιακή διαδικασία. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν   τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 και θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020, ενώ το Ολοήμερο και η Πρωινή Ζώνη δε θα λειτουργούν. Το διάστημα αυτό θα είναι για όλους μας τελείως διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει σε σχέση με τη λειτουργία του σχολείου. Κύριο μέλημα όλων μας είναι η διασφάλιση της υγείας των μαθητών, του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού, των οικογενειών μας και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου. Προς αυτή την κατεύθυνση ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδρίασε ενόψει της επαναλειτουργίας του σχολείου και λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις των προϊσταμένων αρχών, τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες αλλά και συνεκτιμώντας τις υποδομές του σχολείου αποφάσισε για τα παρακάτω:

  1. Οι τάξεις Α1, Α2, Β, Γ, Δ1, Δ2, E1, E2, ΣΤ1 και ΣΤ2  να λειτουργήσουν χωρισμένες σε υποτμήματα προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή απόσταση όπως προβλέπεται από τις σχετικές οδηγίες. Οι μαθητές να χωριστούν από τους εκπαιδευτικούς με αλφαβητική σειρά λαμβάνοντας υπόψη τα αδέλφια – μαθητές και ορισμένες περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν υπόψη τους εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς παράγοντες. Τα υποτμήματα των τάξεων θα έχουν τον χαρακτηρισμό α και β π.χ. Ε1α και Ε1β. Η σειρά με την οποία οι μαθητές των υποτμημάτων θα έρχονται στο σχολείο είναι η εξής:
1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 1-6/5-6/2020

ΔΕΥΤΕΡΑ 1-6-2020
ΤΡΙΤΗ       2-6-2020
ΤΕΤΑΡΤΗ   3-6-2020
ΠΕΜΠΤΗ               4-6-2020
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-6-2020
Υποτμήμα     α


Υποτμήμα    β2η  ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 8-6/12-6/2020

ΔΕΥΤΕΡΑ 8-6-2020
ΤΡΙΤΗ      9-6-2020
ΤΕΤΑΡΤΗ 10-6-2020
ΠΕΜΠΤΗ    11-6-2020
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-6-2020
Υποτμήμα    α   Υποτμήμα    β
ΔΕΥΤΕΡΑ 15-6-2020
ΤΡΙΤΗ      16-6-2020
ΤΕΤΑΡΤΗ 17-6-2020
ΠΕΜΠΤΗ    18-6-2020
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-6-2020
Υποτμήμα    α   
Υποτμήμα    β


4η  ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 22-6/26-6/2020

ΔΕΥΤΕΡΑ 22-6-2020
ΤΡΙΤΗ      23-6-2020
ΤΕΤΑΡΤΗ 24-6-2020
ΠΕΜΠΤΗ    25-6-2020
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-6-2020
Υποτμήμα    α   Υποτμήμα    β
  1. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί κάθε τάξης να ενημερώσουν τους γονείς για τους μαθητές του κάθε υποτμήματος.
  2. Προς αποφυγή συνωστισμού κατά την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών στο σχολείο οι μαθητές να προσέρχονται και να αποχωρούν από διαφορετικές εισόδους. Οι μαθητές των τάξεων Α1, Α2, Β, Δ  να χρησιμοποιούν για την είσοδό/έξοδό τους από το σχολείο τη μικρή σιδερένια αυλόπορτα που χρησιμοποιούμε πάντα και να εισέρχονται/εξέρχονται από το κτήριο του σχολείου από την αντίστοιχη είσοδο του σχολικού κτηρίου (αυτή από την οποία εισέρχονται το πρωί στο σχολείο). Οι μαθητές των τάξεων Γ, Ε1, Ε2, ΣΤ1 και ΣΤ2 να χρησιμοποιούν τη μεγάλη σιδερένια αυλόπορτα επί της Μ. Αλεξάνδρου και να εισέρχονται/εξέρχονται από το κτήριο του σχολείου από την αντίστοιχη είσοδο του σχολικού κτηρίου, που είναι απέναντι από το σιντριβάνι και την καγκελόπορτα της εισόδου τους.
  3. Δε θα πραγματοποιείται η πρωινή συγκέντρωση πριν την έναρξη της 1ης διδακτικής ώρας. Η πρωινή προσευχή και οι ανακοινώσεις της ημέρας να πραγματοποιούνται στην αίθουσα διδασκαλίας.
  4. Με στόχο τον περιορισμό της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών/τριών των υποτμημάτων, να υιοθετηθούν πρακτικές συστηματικού διαχωρισμού των μαθητών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας αλλά και κατά τα διαλείμματα. Για το λόγο αυτό αλλάζει  ο χρόνος των διαλειμμάτων σε σχέση με  το κανονικό ωρολόγιο πρόγραμμα και οι μαθητές βγαίνουν στην αυλή ανά όροφο σε διαφορετικό χρόνο
  5. Να ληφθεί μέριμνα για τη σταδιακή και με σειρά έξοδο των μαθητών στην αυλή του σχολείου. Να οριστεί συγκεκριμένος χώρος για το διάλειμμα για κάθε υποτμήμα τόσο για την περίπτωση που οι μαθητές θα κάνουν το διάλειμμά τους στην αυλή του σχολείου όσο και στην περίπτωση κακοκαιρίας που οι μαθητές δεν θα επιτρέπεται να βγουν έξω τηρώντας τις οριζόμενες αποστάσεις και τα μέτρα ασφαλείας.
  6. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, το πρόγραμμα εφημεριών των εκπαιδευτικών να αναπροσαρμοστεί κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων των μαθητών σε κάθε χώρο του σχολείου. Για το σκοπό αυτό η επιτήρηση των μαθητών σε κάθε περίπτωση θα γίνεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης.
  7. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων να μην επιτρέπονται παιχνίδια με μπάλα (π.χ. μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλει) ή όποια δε διασφαλίζουν την τήρηση της απαιτούμενης απόστασης των μαθητών.
  8. Σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» τα γεύματα να  παραδίδονται στους μαθητές κατά την αποχώρησή τους από το σχολείο καθώς σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστούν οι συνθήκες υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις τόσο σε ό,τι έχει σχέση με τη σωστή διαχείρισή των γευμάτων  από το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου ούτε σε ό,τι έχει σχέση με τους χώρους που αυτά θα καταναλώνονται κάτω από τις εξαιρετικά πρωτόγνωρες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Για το λόγο αυτό οι γονείς των μαθητών που ήδη συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να επιβεβαιώσουν μέχρι τη Δευτέρα 1-6-2020 το μεσημέρι  τη συμμετοχή των παιδιών στο εν λόγω πρόγραμμα στέλνοντας  σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου.

Παρακαλούμε πολύ:
1.      Ενημερώστε τα παιδιά για τα παραπάνω και ενθαρύνετέ τα να ακολουθούν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και τις οδηγίες των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής.
2.      Ελέγχετε εάν το παιδί σας ερχόμενο στο σχολείο έχει τα απαραίτητα για το μάθημα έτσι ώστε να μη χρειαστεί να δανειστεί κάτι από συμμαθητή του και ενημερώστε το ότι δεν πρέπει να ανταλλάσσει τα δικά του πράγματα με αυτά των συμμαθητών του και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μοιράζεται το φαγητό του ή το μπουκάλι του με το νερό.
3.      ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: Κρατήστε τα παιδιά στο σπίτι αν νιώθουν άρρωστα, επικοινωνήστε με γιατρό πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ενημερώστε οπωσδήποτε το σχολείο.
4.      Ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τις Οδηγίες και τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19 στο σχολικό περιβάλλον στο πλαίσιο της επαναλειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων: https://www.minedu.gov.gr/koronoios-kentriki/44822

(Όλοι οι παρακάτω σύνδεσμοι υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ)

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/Covid19_Odigies_Dimotika.pdf (Οδηγίες του ΕΟΔΥ για τα Δημοτικά Σχολεία)

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/Covid19_20_05_06_4_COVID_19_Prostasia_Sxoleia.pdf (Τι πρέπει να γνωρίζω για να προστατεύσω τον εαυτό μου και το σχολείο)

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/Covid19_20_05_06_5_Senaria_Askisi.pdf (Πώς διαχειριζόμαστε στο σχολείο το Covit 19)

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/Covid19_20_05_06_6.2_Checklist_parents.pdf (Για τους γονείς και τους κηδεμόνες)


(Αφίσα 1 με οδηγίες για το πλύσιμο των χεριών)
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/Covid19_20_05_06_8.2_school_poster_steps.pdf  (Αφίσα 2 με οδηγίες για το πλύσιμο των χεριών)


5.      Επιβεβαιώστε (αν ήδη συμμετέχει) τη συμμετοχή του παιδιού σας  στο πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα στέλνοντας σχετικό μήνυμα  στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου
6.      Η επικοινωνία μας για οποιοδήποτε θέμα να γίνεται σε πρώτο επίπεδο τηλεφωνικά (2467027364) ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (4dimkas@sch.gr) και σε εξαιρετικές περιπτώσεις να πραγματοποιείται επίσκεψη στο σχολείο με την τήρηση όλων των μέτρων ασφάλειας και υγιεινής και μόνο μετά από σχετική τηλεφωνική συνεννόηση.

7.      Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. Φ.7/ΦΜ/63728/ΓΔ4 Υ.Α. (ΦΕΚ 2031, τ.Β΄, 28 Μαΐου 2020): «Οι απουσίες των μαθητών/τριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία, την 01-06-2020, των Νηπιαγωγείων, των Δημοτικών Σχολείων και των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους ή ο ίδιος/α εφόσον είναι ενήλικος/η, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID 19, (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4682/2020 (Α΄ 76) και στην υπ΄ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/15.5.2020 κοινή απόφαση Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19» (Β΄ 1856), ή σε τυχόν μεταγενέστερο της παρούσας απόφασης, νόμο ή υπουργική απόφαση ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω κατηγορία αυξημένου κινδύνου ή ήδη νοσεί.».

Πατήστε εδώ για την Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα συμπληρώσετε και θα αποστείλετε στο σχολείο ηλεκτρονικά είτε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

                                                                                                                    Με εκτίμηση,

H  Διευθύντρια του σχολείου

      Αγνή  Ι.  Κανδύλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...