Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 - 2021


                               ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

 
Οι αιτήσεις εγγραφών για την Α΄ τάξη στα δημοτικά σχολεία και για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από 15 έως  29 Μαΐου 2020.
Για την σχολική χρονιά 2020-2021 στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο εγγράφονται οι μαθητές που κατοικούν εντός των ορίων της περιοχής που ορίζεται σύμφωνα με την Φ.2.1./1811/20-5-2016 απόφαση ορισμού της σχολικής περιοχής του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς ως εξής:
Μητροπόλεως (έως τη διασταύρωσή της με την οδό Τσόντου Βάρδα), Τσόντου Βάρδα, Κελέτρου, Ορέστου, Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου (από τη διασταύρωσή της με την Ορέστου και προς τη Διοικητηρίου), Διοικητηρίου, Λεωφόρος Κύκνων(έως τη διασταύρωσή της με την Αριστάρχου), Γράμμου(από τη διασταύρωσή της με την Κατσώνη), Α. Κομνηνού, Μητροπόλεως, Αθηνάς από τη συμβολή της με την Καπετάν Κώττα έως τη συμβολή της με την Μητροπόλεως.
Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τον χάρτη της σχολικής περιοχής όπως ορίζεται από την σχετική απόφαση της Δ/νσης Π.Ε. Καστοριάς:

ΩΡΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ

Οι αιτήσεις για την εγγραφή μαθητών στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα υποβάλλονται στο σχολείο μας από Δευτέρα έως και Παρασκευή στο οριζόμενο χρονικό διάστημα (15-05-2020 έως 29-05-2020) και τις ώρες 09:00-10:30. Για την διευκόλυνση της διαδικασίας και προς αποφυγή διασποράς του κορονοϊού παρακαλούμε πολύ πριν την προσέλευσή των γονέων – κηδεμόνων στο σχολείο για την εγγραφή να προηγείται από την προηγούμενη ημέρα τηλεφωνική επικοινωνία τις παραπάνω ώρες (2467027364, 6932775398) για την ώρα κατάθεσης της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών και να παραδίδονται όσο το δυνατόν συμπληρωμένα και έτοιμα προς υποβολή. Σε κάθε περίπτωση η προσέλευση των γονέων - κηδεμόνων θα πρέπει να γίνεται αυστηρά τηρουμένων των κανόνων προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και παρακαλούμε πολύ ως προς την πιστή τήρηση των προτεινόμενων μέτρων (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 (α), του άρθρου 7, του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α΄) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:
1.     Αίτηση – Δήλωση Γονέα/Κηδεμόνα
Μπορείτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την αίτηση πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
2.     Πιστοποιητικό γέννησης του Δήμου ή Κοινότητας
Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αυτό θα αναζητηθεί από τη σχολική μονάδα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016)
3. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού. (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (φωτοτυπία εμβολίων)
4.     Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)
Μπορείτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε το Δελτίο πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:   https://grafis.sch.gr/index.php/s/bbNXRvrkiA6eDSP
5.    Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
6.   Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό
α. Το πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2018) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του μαθητή.
β. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού Φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό.

7. Αίτηση – Δήλωση εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα
Μπορείτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την αίτηση πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://grafis.sch.gr/index.php/s/LfdNFNDzmCsszWk   

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:
αα) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα ή κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του  ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.

ββ) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

 H Διευθύντρια του σχολείου

                                                                        Αγνή  Κανδύλη            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...