Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Ενημέρωση



         

       
Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ.7/219218/13-12-2017 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ και της 49/30-11-2017 Πράξης του ΔΣ του ΙΕΠ, ενημερώνουμε ότι η εκπαιδευτική δράση «Η τσάντα στο σχολείο» συνεχίζει να υλοποιείται και το σχολικό έτος 2018-19 στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας.
   Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι να συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση της σχέσης των μαθητών και των μαθητριών με το σχολείο, εντάσσοντας οργανικά τη διαδικασία της εμπέδωσης των γνώσεων μέσα στο ίδιο το σχολικό περιβάλλον. Η συγκεκριμένη δράση δύναται να συμβάλει σε μια γενικότερη επανεκτίμηση της σημασίας και του ρόλου των εργασιών στο σπίτι σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών και των μαθητριών, οδηγώντας σε εξισορρόπηση ανάμεσα στις εργασίες που υλοποιούνται στο σχολείο και στις κατ’ οίκον εργασίες. Με τη συγκεκριμένη δράση καθιερώνεται η παραμονή της σχολικής τσάντας των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου για τουλάχιστον δυο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα στο σχολείο.
 H τσάντα των μαθητών/τριών παραμένει στο σχολείο την Παρασκευή, πριν από το Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, έως την Δευτέρα. Επισημαίνεται, ότι η παραμονή της τσάντας στο σχολείο δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτών των Σαββατοκύριακων. Η δράση υλοποιείται με σεβασμό στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας, με γνώμονα την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας (συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοκινητική) και με σκοπό να υποστηρίξει ουσιαστικά τον μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων – παιδιών.
              Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας σε έκτακτη συνεδρίαση που συγκάλεσε έκτακτα η Διευθύντρια του σχολείου με αντικείμενο την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης λαμβάνοντας υπόψη τις ενδεχόμενες μεταβολές και προσαρμογές που θα προκύψουν στη σχολική καθημερινότητα, αποφάσισε και όρισε τα Σαββατοκύριακα που θα υλοποιηθεί η δράση ως εξής:


 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    12    OKTΩΒΡΙΟΥ  2018
                                         ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ       2    ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018
                                         ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ       9    ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018
                                         ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ       7    ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2018
                                         ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     14    ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2019
                                         ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     11   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2019
                                         ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     18    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2019
                                         ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ       1    ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2019
                                         ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      8    ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2019
                                         ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      1    ΜΑΡΤΙΟΥ   2019
                                         ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      8    ΜΑΡΤΙΟΥ  2019
                                         ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      5   ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019
                                         ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    12   ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019
                                         ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    10    ΜΑΪΟΥ  2019
                                         ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    17    ΜΑΪΟΥ   2019
                                         ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     7    ΙΟΥΝΙΟΥ   2019
                      



                             



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...