Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Teacher’s4Europe

Η εκπαιδευτική δράση Teachers4Europe στοχεύει στη διαμόρφωση των ενεργών Ευρωπαίων πολιτών του αύριο και στην καλύτερη ενημέρωσή τους γύρω από ευρωπαϊκά ζητήματα μέσα από την πραγματοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων.    
Στα πλαίσια αυτά η Ε΄ τάξη του σχολείου μας με υπεύθυνη εκπαιδευτικό τη Διευθύντρια Αγνή Κανδύλη πραγματοποίησε από το Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο της τρέχουσας σχολικής χρονιάς πρόγραμμα με θέμα: «Γλώσσες: Ο πλούτος της Ευρώπης μας!». 
Η παρούσα εργασία αφορά στο ενδιαφέρον μας για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφίας. Ορμώμενοι από αυτή τη διαπίστωση και αφού με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών για την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρήσαμε ότι θεωρούσαμε τις Γλώσσες κυρίαρχο στοιχείο τους, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε διεξοδικότερα με αυτές και να προσανατολίσουμε την εργασία μας στον τομέα της ευρωπαϊκής πολυγλωσσίας.
Σε πρώτη φάση οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με θέματα που αφορούν την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να ενημερωθούν κατάλληλα, να ευαισθητοποιηθούν και να συνειδητοποιήσουν ότι είναι πολίτες της Ευρώπης. Εκπονήθηκαν συνολικά 5 Φύλλα Εργασίας για την επίτευξη των στόχων όλων των προγραμματισμένων δράσεων όπου με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και την εποικοδομητική συνεργασία των παιδιών οδηγηθήκαμε στην απόκτηση γνώσεων με ευχάριστο τρόπο. Με βασικό μας σύνθημα και αφετηρία «Ενότητα στην πολυμορφία και στην πολυγλωσσία» ανακαλύψαμε και στη συνέχεια μελετήσαμε τις 24 +1 (Εσπεράντο) επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη βοήθεια των εργαλείων  google translate  και  excel αποφασίζοντας την καταγραφή ενδεικτικών και λειτουργικά χρήσιμων λέξεων και εκφράσεων σε ψηφιακή και χειρόγραφη μορφή και αποτυπώνοντας η κάθε ομάδα ένα  διακοσμητικό μοτίβο σε κάθε σελίδα του χειρόγραφου λεξικού σαν σήμα κατατεθέν της.
Οι δράσεις φωτογραφήθηκαν και βιντεοσκοπήθηκαν και στη συνέχεια έγινε η σύνθεσή τους με χρήση του προγράμματος HitFilm 2 Express  σε ένα βίντεο που αποτελεί και το παραδοτέο της εργασίας μας μαζί με το ψηφιακό και το χειρόγραφο λεξικό που εκπονήσαμε. Οι μαθητές μέσα από πολλές βιωματικές δραστηριότητες, ερευνητική διάθεση, προσωπική εμπλοκή  και με επικοινωνιακό τρόπο απέκτησαν θετική στάση απέναντι στους άλλους πολίτες της Ε. Ε. και εκτίμησαν τη σημασία της συνεργασίας, της συνύπαρξης, του σεβασμού και της αποδοχής της διαφορετικότητας και της πολυμορφίας στη διατήρηση της ισορροπίας, της ανάπτυξης  και της ευρωπαϊκής  προόδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...