Τρίτη 21 Μαρτίου 2023

«Παράταση εγγραφών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2023-24»

 Οι εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2023-2024, παρατείνονται μέχρι και τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023.

Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να
συνδιοργανώνει με το παράρτημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας στην Καστοριά τη βράβευση των διακριθέντων μαθητών, οι οποίοι έλαβαν μέρος στον 16ο μαθητικό διαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά» που διενεργήθηκε στις 1-4-2022 υπό την αιγίδα του ΥΠΑΙΘ.
 

Έπειτα από την αναβολή λόγω του τριήμερου πένθους, η τελετή της βράβευσης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 11 Μαρτίου 2023 και ώρα 18.00 μ.μ. στο μεγάλο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά.

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023

Εγγραφές μαθητών/τριών Α΄ τάξης για το σχολικό έτος 2023-2024

 Οι αιτήσεις εγγραφών για την Α΄ τάξη στα δημοτικά σχολεία και για το σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως  20 Μαρτίου 2023.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου 2023 θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για την σχολική χρονιά 2023-2024 στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως 31-12-2017.

Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο εγγράφονται οι μαθητές που κατοικούν εντός των ορίων της περιοχής που ορίζεται σύμφωνα με την Φ.2.1./1811/20-5-2016 απόφαση ορισμού της σχολικής περιοχής του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς ως εξής:

Μητροπόλεως (έως τη διασταύρωσή της με την οδό Τσόντου Βάρδα), Τσόντου Βάρδα, Κελέτρου, Ορέστου, Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου (από τη διασταύρωσή της με την Ορέστου και προς τη Διοικητηρίου), Διοικητηρίου, Λεωφόρος Κύκνων(έως τη διασταύρωσή της με την Αριστάρχου), Γράμμου(από τη διασταύρωσή της με την Κατσώνη), Α. Κομνηνού, Μητροπόλεως, Αθηνάς από τη συμβολή της με την Καπετάν Κώττα έως τη συμβολή της με την Μητροπόλεως.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τον χάρτη της σχολικής περιοχής όπως ορίζεται από την σχετική απόφαση της Δ/νσης Π.Ε. Καστοριάς:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1CeWlXjB86eN-iiNIHrmx-6WIHCZSVS7r&ll=40.51750887770365%2C21.261425618797148&z=16


ΩΡΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ

Οι αιτήσεις για την εγγραφή μαθητών στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα υποβάλλονται στο σχολείο μας από Δευτέρα έως και Παρασκευή στο οριζόμενο χρονικό διάστημα (1 έως 20 Μαρτίου 2023). Για την διευκόλυνση της διαδικασίας παρακαλούμε πολύ τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορείτε να τα συμπληρώσετε και να τα στείλετε ηλεκτρονικά στο e-mail: mail@4dim-kastor.kas.sch.gr. Διαφορετικά η προσέλευση των γονέων-κηδεμόνων θα πραγματοποιείται στο σχολείο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού για την ώρα κατάθεσης της αίτησης στο τηλέφωνο: 4ο Δ.Σ. Καστοριάς: 2467027364.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 (α), του άρθρου 7, του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α΄) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

1.     Αίτηση – Δήλωση Γονέα/Κηδεμόνα

Μπορείτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την αίτηση πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

 https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:9f6564c3-68e6-4a73-a2ec-aaeeec630b4e  

2.     Πιστοποιητικό γέννησης του Δήμου ή Κοινότητας

Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αυτό θα αναζητηθεί από τη σχολική μονάδα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016)

3.     Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού. (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (φωτοτυπία εμβολίων)

4.     Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)

Μπορείτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε το Δελτίο πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:   https://grafis.sch.gr/index.php/s/bbNXRvrkiA6eDSP

5.     Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. (Ενοικιαστήριο/Συμβόλαιο κατοικίας ή λογαριασμός στο όνομα του γονέα: ΔΕΗ,OTE,ΔΕΥΑΚ, κ.τ.λ.) .

6.     Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό

α. Το πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2023) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του μαθητή.

β. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού Φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό.

γ. Νήπια τα οποία δεν έχουν εγγραφεί και φοιτήσει στο νηπιαγωγείο και την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των έξι (6) ετών, εγγράφονται στο δημοτικό σχολείο με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ ή του οικείου Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών διαφορετικά εγγράφονται στο νηπιαγωγείο, σύμφωνα με την παρ.1β, του άρθρου 204, του ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70Α). Παιδιά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 8 του άρθρου 6, του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚΑ), εγγράφονται υποχρεωτικώς στο δημοτικό. 

δ. Στις περιπτώσεις που οι μαθητές εγγράφονται σε δημοτικό σχολείο εκτός της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου ή σε ιδιωτικό σχολείο, το Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπίων αναζητείται από τη σχολική μονάδα εγγραφής από το Νηπιαγωγείο αποφοίτησης με βάση τη βεβαίωση φοίτησης.

7.     Αίτηση – Δήλωση εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών χωρίς προϋποθέσεις σύμφωνα με την με αριθ. Πρωτ.: 118139/Δ1/9-9-2020 Υ.Α. (β΄ 3838).

Προϋπόθεση συμμετοχής μαθητών/τριών στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (07:00-08:00) είναι ο μαθητής/τρια να είναι εγγεγραμμένος/η και να φοιτά στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την αίτηση πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://grafis.sch.gr/index.php/s/jNGSEvVaxG6FtEU

 

H Διευθύντρια του σχολείου

 

                                                                                                                              Αγνή  Κανδύλη            

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...